ขั้นตอนการทำสัญญา
1.ค้นหาพื้นที่ที่เหมาะกับท่าน
2.ติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ / รับใบเสนอราคา
3.ท่านยืนยัน ข้อตกลง
4.เอกสารประกอบการสัญญา
  1. บัตรประชาชน/พาสปอร์ตผู้ลงนามในสัญญา
  2. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน3เดือน) กรณีนิติบุคคล
  3. ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)
5.นัดลงนามสัญญาเช่าทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมชำระยอดเงินที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา
6.นำสัญญาเช่าชำระอากรแสตมป์
จัดส่งสัญญาเช่าให้ท่าน 1 ฉบับ
7. นัดส่งมอบอาคาร เพื่อให้ท่านเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสมบูรณ์
Powered by MakeWebEasy.com